ວັດຫາດສາເກົ່າ ໃກ້ຈະລົງສູ່ພື້ນບາດານແລ້ວຫນໍ !

ວັດຫາດສາເກົ່າ ໃກ້ຈະລົງສູ່ພື້ນບາດານແລ້ວຫນໍ !

10th August 2020 0 By Admin

ອີຕົນ ວັດບ້ານຫາດສາ ສີບຸນເຮືອງວໍຣະວິຫາຣ ເກົ່າເນາະ ໃກ້ຈະລົງສູ່ພື້ນບາດານແລ້ວຫນໍ !

.

.

ຈາກ: