ໃຊ້ຊີວິດຫຼັງບຳນານຫັນສູ່ກະສິກຳ ລ້າງລາຍຮັບກວ່າ 50 ລ້ານ/ປີ

ໃຊ້ຊີວິດຫຼັງບຳນານຫັນສູ່ກະສິກຳ ລ້າງລາຍຮັບກວ່າ 50 ລ້ານ/ປີ

27th November 2019 0 By Admin

ພາຍຫຼັງຢຶດຖືອາຊີບພະນັກງານມາເປັນເວລາ 40 ກ່ວາປີຕົກມາຮອດ ປີ 2018 ໄດ້ຜັກຜ່ອນເຂົ້າບໍານານ ແຕ່ແນວຄິດຈິດໃຈຍັງຢຶດໝັ້ນທັດສະນະຂອງພັກທີ່ວ່າເພິ່ງຕົນເອງ ກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ ຄອບຄົວຂອງ ລຸງ ຄໍາພຸດ ຈັນທະມາລາ ເຊິ່ງເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຢຶດຖືທິດສະດີດັ່ງກ່າວ ມາເປັນພຶດຕິກໍາຕົວຈິງ ໃນການດໍາລົງຊີວິດສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ດ້ວຍການປູກຝັງພືດກະສິກຳໄມ້ໃຫ້ໝາກຂາຍເປັນສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວສາມາດພົ້ນທຸກອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດວາງອອກ.


ລຸງຄໍາພຸດ ຈັນທະມາລາ ອາຍຸ 60 ກ່ວາປີ ປັດຈຸບັນ ຢູ່ບ້ານໃຫຍ່ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ເລົົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ສະມາຊິກຄອບຄົວມີທັງໝົດນໍາກັນ8ຄົນ ແຮງງານຕົ້ນຕໍເຮັດວຽກມີ 2 ຄົນໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນຢຶດຖືອາຊີບພະນັກງານ, ອາຊີບເສີມ ແມ່ນ ການປູກຝັງລ້ຽງສັດເຮັດນາ ໄລຍະນັ້ນຊີວິດ ຄອບຄົວກໍ່ພໍພຽງກູ້ມຢູ່ກູ້ມກິນພາຍຫຼັງຫັນຊີວິດພະນັກງານເຂົ້າສູ່ບໍານານໃນປີ 2018 ຄອບຄົວຂອງລຸງຈິ່ງໄດ້ພ້ອມພຽງຮຽງໜ້າສາມັກຄີກັນເຂົ້າສູ່ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກເພື່ອຂາຍເປັນສິນຄ້າເຕັມຮູບແບບ ໃນສວນແມ່ນປູກໃມ້ໃຫ້ໝາກແບບປະສົມມີໝາກເງາະ ຈຳນວນ 150 ຕົ້ນໝາກພຸກ (ໝາກສົ້ມໂອ) 200 ຕົ້ນ, ໝາກສົ້ມຂຽວ 100 ກວ່າຕົ້ນ, ໝາກມ່ວງ 100 ກວ່າຕົ້ນ, ໝາກນາວ100 ຕົ້ນ, ເນື້ອທີ່ຂອງສວນເກືອບ 3 ເຮັກຕາ.

ການເຮັດສວນປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກແມ່ນເລີ້ມມາແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ 4-5 ປີຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຜົນຜະລິດແຕ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປູກໄວ້ຕາມມີຕາມເກີດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດບໍ່ໄດ້ຫຼາຍພາຍຫຼັງເຂົ້າບໍານານຈິ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດຮັກສາຢູ່ກິນກັບສວນເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເພີ້ມຂື້ນໃນປີ 2018 ແມ່ນຂາຍໝາກເງາະ, ໝາກນາວ, ໝາກພຸກໝາກສົ້ມຂຽວໄດ້ 50 ກ່ວາລ້ານກີບ, ຫັກຕົ້ນທຶນອອກ ເຫຼືອປະມານ 30 ລ້ານກີບ.

ປີ 2019 ຜົນຜະລິດໝາກໄມ້ບາງຊະນິດກໍ່ໄດ້ເກັບກູ້ອອກຂາຍ ເຊັ່ນ: ໝາກເງາະ, ໃນລາຄາຂາຍ1 ກິໂລຕໍ່ 10.000 ກີບ, ໝາກນາວ 1 ກິໂລຕໍ່ 10.000ກີບ, ໝາກສົ້ມຂຽວ 1 ກິໂລຕໍ່ 10.000 ກີບ, ໝາກພຸກໜ່ວຍໜຶ່ງ ລາຄາ 5000 ກີບ, ສັງລວມແລ້ວການຂາຍຜົນຜະລິດໃນສວນຂອງລຸງປີນີ້ຄາດວ່າຈະໄດ້100ລ້ານກີບຫັກຕົ້ນທຶນອອກຈະເຫຼືອປະມານ 70 ລ້ານກີບ. ສ່ວນການຈຳໜ່າຍຂາຍຜົນຜະລິດແມ່ນຈໍາໜ່າຍຂາຍສົ່ງໃຫ້ແມ່ຄ້າຄົນກາງ ສັ່ງຈອງຢູ່ພາຍໃນເທດສະບານແຂວງໄຊຍະບູລີ ນອກຈາກນີ້ລຸງຍັງມີຄວາມຮູ້ໃນການຕໍ່ກິ່ງຫງ່າໝາກພຸກ, ສົ້ມຂຽວ, ເງາະ, ຂາຍ ຕົ້ນລະ 12.000 ກີບ.

ທັງເຮັດຂາຍທັງຖອດຖອນບົດຮຽນໄປພ້ອມລຸງຍັງເວົ້າວ່າໃນການບົວລະບັດຮັກສາໃສ່ຂີ້ເຈຍ, ເຮັດນໍ້າໝັກ ອາທິດໜຶ່ງ ສີດເທື່ອໜຶ່ງ ເພື່ອຂ້າເຊື້ອລາ ແລະ ແມງໄມ້ທີ່ມາທຳລາຍຕົ້ນໄມ້ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບຂອງເຮົາເອງຫຼືຜູ້ບໍລິໂພກໝາກໄມ້ ແລະ ທັງຮັກສາຄວາມສົມດູນສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນຈະສືບຕໍ່ບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນໄມ້ໃນສວນ ທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ ເພາະວ່າບໍ່ມີດິນຈະຂະຫຍາຍປູກໄມ້ໃຫ້ມາກຕື່ມ ມີແຕ່ຈະປູກສັບວ່າງຕົ້ນໝາກສົ້ມຂຽວ ເພາະຕົ້ນໄມ້ຊະນິດນີ້ມັນໃຫ້ຜົນຜະລິດ 4-5 ປີ ແລ້ວຈະຕາຍ ພ້ອມນີ້ກໍ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ ຕໍ່ກິ່ງຫງ່າໄມ້ໃຫ້ໝາກຂາຍ ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈຕິດຕໍ່ນໍາ ລຸງຄໍາພຸດໄດ້ ມີເບ້ຍໝາກພຸກ, ເງາະ, ກ້ຽງ, ສົ້ມຂຽວ, ໃນລາຄາ 12.000ກີບຕໍ່ເບ້ຍ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.