“ເຮືອນສາມນໍ້າສີ່” ຄຸນສົມບັດພຶ້ນຖານ ຂອງແມ່ຍິງລາວ ທີ່ບູຮານສອນໄວ້ !

“ເຮືອນສາມນໍ້າສີ່” ຄຸນສົມບັດພຶ້ນຖານ ຂອງແມ່ຍິງລາວ ທີ່ບູຮານສອນໄວ້ !

7th August 2020 0 By Admin

“ເຮືອນສາມນໍ້າສີ່” ຄຸນສົມບັດພຶ້ນຖານ ຂອງແມ່ຍິງລາວ ທີ່ບູຮານສອນໄວ້ !

ເຮືອນ 3 ມີ:

1

2

3

ນ້ຳ 4 ມີ

1

2

3

4

ທ່ານ ມີຄົບໝົດແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ ?

ຈາກ: Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz