ແນວ​ໃດ​ອ້າຍ​ກໍ​ຍັງ​ຮັກ​ຢູ່ “ຖ້າ​ເຂົາ​ຮັກ​ຈິງ” ເຂົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ທຳ​ຮ້າຍ ແລະ ບໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ເສຍ​ໃຈ ເພງ​ໃໝ່ Zamio P Ft.Jenny Bella

ແນວ​ໃດ​ອ້າຍ​ກໍ​ຍັງ​ຮັກ​ຢູ່ “ຖ້າ​ເຂົາ​ຮັກ​ຈິງ” ເຂົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ທຳ​ຮ້າຍ ແລະ ບໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ເສຍ​ໃຈ ເພງ​ໃໝ່ Zamio P Ft.Jenny Bella

7th August 2020 0 By Admin