ເກີດເຫດຫິນຕົກຈາກຜາລົງມາທັບທາງ! ລະຫວ່າງບ້ານຜາເຈົ້າ-ບ້ານນໍ້າແກ່ນ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ

ເກີດເຫດຫິນຕົກຈາກຜາລົງມາທັບທາງ! ລະຫວ່າງບ້ານຜາເຈົ້າ-ບ້ານນໍ້າແກ່ນ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ

5th August 2020 0 By Admin