ພິດຈາກພາຍຸຊິນລາກູ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫຼາຍເຂດໃນໄຊຍະບູລີເກີດນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ

ພິດຈາກພາຍຸຊິນລາກູ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫຼາຍເຂດໃນໄຊຍະບູລີເກີດນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ

3rd August 2020 0 By Admin

ສືບເນື່ອງຈາກພາຍຸຊິນລາກູ (Sinlaku) ໄດ້ພັດຜ່ານທາງແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໃນວັນທີ 2 ທີ່ຜ່ານມາ,

.

ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫຼາຍເຂດໃນແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນເສຍຫາຍຫຼາຍຫຼັງ ດັ່ງເຫັນໃນພາບ.

ລາຍລະອຽດຄວາມເສຍຫາຍເພີ່ມຕື່ມ ແມ່ນຈະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຕາມພາຍຫຼັງ !!!

.

.