ສົນໃຈສະໝັກເລີຍ! ທຶນຮຽນຟຣີ ຈົບມາມີວຽກໃຫ້ເຮັດພ້ອມ ໜຶ່ງໂຄງການດີໆສຳລັບຜູ້ວ່າງງານ

ສົນໃຈສະໝັກເລີຍ! ທຶນຮຽນຟຣີ ຈົບມາມີວຽກໃຫ້ເຮັດພ້ອມ ໜຶ່ງໂຄງການດີໆສຳລັບຜູ້ວ່າງງານ

26th November 2019 0 By Admin

ໃນວັນທີ 18-20 ພະຈິກ 2019 ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ( ຈຸດບໍລິການ ຈັດຫາງານ )ສົມທົບກັບ ບັນດາຫ້ອງການ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ ໄດ້ຈັດການ ສຳພາດ ແຮງງານລາວພາຍໃນແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອໄປຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ໂຮງໝໍກ້ວຍນ້ຳໄທ ທີ່ກຸງເທບ ປະເທດໄທ.

ໂຄງການນີ້ ສອນວິຊາຊີບໃຫ້ຟຣີມີວຽກໃຫ້ເຮັດ, ຮັບເງິນເດືອນ 15.000 ບາດ ກໍລະນີ ເຮັດວຽກ ເກີນວັນປົກກະຕິ (OT) ວັນພັກ ຈະໄດ້ຮັບ 800 ບາດຕໍ່ວັນ ຕອນນີ້ກຳລັງເປີດຮັບສະໝັກຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.


ການສຳພາດຄັດເລືອກຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນປະຕິບັດຕາມ ແຈ້ງການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີສັງຄົມ ວ່າດ້ວຍການ ໂຄສະນາ ຮັບເອົາແຮງງານລາວ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງ ບໍລິສັດ ຄຳມະນີບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເລື່ອງ ສັນຫາແຮງານ ເພື່ອເຂົ້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ຂະແໜງການແພດ ຜູ້ຊ່ວຍພະຍາບານ ໃນຫົວຂໍ້ຫຼັກສູດ: “ການຮັກສາ ແລະ ດູແລສຸຂະພາບ ຄົນເຈັບທົ່ວໄປ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າ”.


ໂຄງການນີ້ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວເຮົາ ໂດຍສະເພາະຊາວໜຸ່ມຍິງ ຜູ້ວ່າງງານ ໃຫ້ມີອາຊີບ ແລະ ມີລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ, ຄອບຄົວໄດ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຈະໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງໝໍກ້ວຍນ້ຳໄທ ກຸງເທບ.

ໂດຍການສຳພາດດັ່ງກ່າວຕ້ອງຜ່ານເງື່ອນໄຂການຈັດຫາງານ ຂອງບໍລິສັດ ຄຳມະນີບໍລິການຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ຕອນນີ້ຍັງຄົງມີຄວາມຕ້ອງການຢູ່ ຫາກວ່າຜູ້ໃດຫາກມີຄວາມສົນໃຈຫລືກຳລັງຊອກວຽກເຮັດງານທຳສາມາດພົວພັນລົງທະບຽນນຳຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການແຂວງແຂວງບໍ່ແກ້ວໄດ້ ທີ່ເບີ 084 211 897.