Banana Garden ສວນອາຫານ ບານານ້າກາເດັ່ນ

Banana Garden ສວນອາຫານ ບານານ້າກາເດັ່ນ

3rd August 2020 0 By Admin

ເບຍຫວານ ອາຫານແຊບ… ເຄີຍ​ໄປ​ລະ​ຫວາ Banana Garden ສວນອາຫານ ບານານ້າກາເດັ່ນ

.

.

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ສະພານທອງ, ກົງກັນຂ້າມໂຮງໝໍ 103, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

.

.

.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທຣ 030 588 7555, 020 5909 5995