ເມືອງໄຊທານີ ເຮັດບົດບັນທຶກກັບຮ້ານອາຫານມານາແມະ ສະຫລຸບວ່າ ທີ່ໂພສລົງທາງສື່ອອນລາຍ ແມ່ນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ

ເມືອງໄຊທານີ ເຮັດບົດບັນທຶກກັບຮ້ານອາຫານມານາແມະ ສະຫລຸບວ່າ ທີ່ໂພສລົງທາງສື່ອອນລາຍ ແມ່ນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ

31st July 2020 0 By Admin

ເມືອງໄຊທານີ ເຮັດບົດບັນທຶກກັບຮ້ານອາຫານມານາແມະ ພ້ອມໄດ້ຂໍ້ສະຫລຸບວ່າ ບາງກຸ່ມຄົນ ທີ່ໂພສລົງທາງສື່ອອນລາຍ ກ່ຽວກັບທາງຮ້ານ ແມ່ນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ !!!

ສືບເນື່ອງຈາກປະເດັນກະແສລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການຮ້ານອາຫານມານາແມະທີ່ທາງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງຜ່ານທີມຂ່າວໜັງສືພີມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນກ່ອນໜ້ານີ້ເພື່ອຈະແຈ້ງຂຶ້ນຕື່ມເບື້ອງລັດໂດຍສະເພາະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທໍາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ)ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະເຮັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຮ້ານອາຫານມານາແມະກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ລູກຄ້າໂພສລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ຊຶ່ງເນື້ອໃນບົດບັນທຶກລະບຸວ່າບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ແລະບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍຕາມຫຼັກຖານທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງ.

ອີງຕາມບົດບັນທຶກຂອງຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງໄຊທານີ ລົງວັນທີ 21 ກໍລະ ກົດ 2020 ລະບຸວ່າ: ຜ່ານການກວດກາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນມີການເຜີຍແຜ່ຂອດການບໍລິການຂອງຮ້ານໄປໃນທາງລົບເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈອງຕູບລ່ວງໜ້າ ແລະລາຄາຂອງອາຫານວ່າມີລັກສະນະແພງເກີນໄປ, ຜ່ານການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງເຫັນວ່າຄໍາເວົ້າທີ່ກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ ໂພສລົງທາງສື່ອອນລາຍແມ່ນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ແລະບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍຕາມຫຼັກຖານທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: 1) ການຈອງຕູບທາງຮ້ານແມ່ນມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ແລະມີເວລາຈອງບໍ່ກາຍ 11 ໂມງ ຖ້າກາຍເວລາດັ່ງກ່າວທາງຮ້ານຈະປ່ອຍໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ; 2)ການທີ່ວ່າອາຫານ ມີລາຄາແພງກໍເນື່ອງ

ມາຈາກວັດຖຸດິບບາງຢ່າງນໍາເຂົ້າ ແລະມີຕົ້ນທຶນສູງໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ້ງມັງກອນ (ແຕ່ພາຍໃນຮ້ານແມ່ນມີລາຍການອາຫານໃຫ້ເລືອກຫຼາຍປະເພດແຕ່ລະປະເພດມີລາຄາແຕກຕ່າງກັນ); 3) ກໍລະນີວ່າຜູ້ມາຮັບຕູບຕໍ່ຈາກຜູ້ຈອງກ່ອນຫຼາຍຕູບມີລາຍການອາຫານທີ່ຄ້າຍຄືກັນກໍຍ້ອນວ່າເປັນລາຍການແນະນໍາຂອງທາງຮ້ານໃນຊ້ວງນີ້ ແລະ ອາດເກີດການສື່ສານທີ່ບໍ່ລະອຽດລະຫວ່າງພະນັກງານຂອງຮ້ານກັບລູກຄ້າ; 4) ສໍາລັບປະເດັນທີ່ວ່າລູກຄ້າບໍ່ໄດ້ສັ່ງແຕ່ໄດ້ຮັບອາຫານແມ່ນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງເພາະວ່າທຸກຄັ້ງທີ່ຈະເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ເຈົ້າຂອງຮ້ານແມ່ນຕົກລົງລະອຽດຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການຂອງທາງຮ້ານໄດ້;

5) ສ່ວນກໍລະນີວ່າຮ້ານອາຫານກັກຕູບເພື່ອຂາຍອາຫານເອົາປຽບລູກຄ້າຜ່ານການລົງຕິດຕາມແມ່ນເຫັນວ່າບໍ່ມີຄວາມຈິງ ແລະ ເຈົ້າຂອງຮ້ານກໍຊີ້ງແຈງວ່າບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະເຮັດ ເພາະແຕ່ລະມື້ຈໍານວນຕູບແມ່ນບໍ່ພຽງພໍໃຫ້ກັບລູກຄ້າ; 6) ເມື່ອເກີດເຫດດັ່ງກ່າວທາງຮ້ານກໍບໍ່ໄດ້ນິ້ງນອນໃຈໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໂພສເລື່ອງດັ່ງກ່າວແລ້ວເພື່ອຈະທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ຖ້າຫາກອັນໃດເປັນຄວາມຜິດພາດ ຂອງຮ້ານທາງຮ້ານຍິນດີທົດແທນຄ່າ ເສຍຫາຍໃຫ້ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ຍອມຕອບກັບແລະບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້.

ນອກຈາກນີ້ຄະນະກໍາມະການເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃຫ້ເຈົ້າຂອງຮ້ານປະຕິບັດດັ່ງນີ້: 1) ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມພະນັກງານບໍລິການຂອງຮ້ານຕ້ອງມີຄວາມລະ ອຽດໃນການສື່ສານກັບລູກຄ້າ; 2) ຖ້າຫາກຈະມີຜູ້ມາຮັບຕູບຈາກລູກຄ້າທີ່ຜູ້ຈອງກ່ອນຕ້ອງແຈ້ງລາຄາອາຫານທີ່ລູກຄ້າແຈ້ງໄວ້ໃຫ້ລະອຽດ,ແຕ່ລະຢ່າງລາຄາເທົ່າໃດ, ຖ້າລູກຄ້າເຫັນດີຮັບຕາມເງື່ອນໄຂຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການໄດ້; 3) ການກໍານົດລາຄາອາຫານແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມເໝາະສົມບໍ່ໃຫ້ມີລັກສະນະແພງເກີນໄປເພື່ອໃຫ້ ຄວາມຍຸຕິທໍາຕໍ່ລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ;

4) ທາງຮ້ານອາຫານຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກັບສັງຄົມຄືນໃໝ່ຕໍ່ກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມຊ່ອງທາງທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ; 5) ໃນຕໍ່ໜ້າຫາກມີກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີໂຄສະນາໃນສື່ອອນລາຍຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ທາງຮ້ານເສຍຫາຍທາງຮ້ານມີສິດສົ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບຖ້າຫາກເຂົ້າຂາຍເຮັດໃຫ້ທາງຮ້ານເສື່ອມເສຍທາງຮ້ານມີສິດດໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍໄດ້.

ຂ່າວ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຮ້ານມານາແມະ, ເສດຖະກິດ