ມັນ​ຕ້ອງ​ແນວ​ນີ້​ແຫຼະ ມາໆ​ຝູງ​ຕັກ​ກະ​ແຕນ! ຈັບ​ໃຫ້​ໝົດ ​ກິນ​ເປັນ​ອາ​ຫານ, ຂາຍ​ສ້າງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຄອບ​ຄົວ

ມັນ​ຕ້ອງ​ແນວ​ນີ້​ແຫຼະ ມາໆ​ຝູງ​ຕັກ​ກະ​ແຕນ! ຈັບ​ໃຫ້​ໝົດ ​ກິນ​ເປັນ​ອາ​ຫານ, ຂາຍ​ສ້າງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຄອບ​ຄົວ

29th July 2020 0 By Admin

ປ່ຽນວິກິດ ເປັນໂອກາດ !

ຫຼາຍພື້ນທີ່ ທີ່ມີການລະບາດຂອງຝູງຕັກກະແຕນ ໄດ້ພາກັນ ຈັບຕັກກະແຕນ ອອກມາວາງຂາຍ ສ້າງລາຍໄດ້ ໃຫ້ກັບຄອບຄົວ !

ຊົມເຊີຍ !!! ກິນກະ​ແຊບ ຂາຍ​ກະ​ໄດ້​ເງິນ ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້ ເພ​າ​ຕັກ​ກະ​ແຕນ​ມາ​ທຳ​ຮ້າຍ​ຜົນ​ລະ​ປູກ ມາ​ບາດ​ນີ້​ຈັດ​ການ​ຄັກໆ

.