ຕ້ອງ​ລອດ ເມກ ວິ​ໄນ ປ່ວຍ​ອີກ​ຄັ້ງ​ຜາ​ຜັນ​ແຜ​ເຕັມ​ໂຕ “ຮ່າງ​ກາຍ​ເນົ່າ ແຕ່​ໃຈ​ບ​ໍ່​ເນົ່າ”

ຕ້ອງ​ລອດ ເມກ ວິ​ໄນ ປ່ວຍ​ອີກ​ຄັ້ງ​ຜາ​ຜັນ​ແຜ​ເຕັມ​ໂຕ “ຮ່າງ​ກາຍ​ເນົ່າ ແຕ່​ໃຈ​ບ​ໍ່​ເນົ່າ”

27th July 2020 0 By Admin

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ພັກ​ປົວ​ຕົນ​ເອງ​ຢູ່​ເຮືອນ​ມາ​ດົນ​ສົມ​ຄວນ ສຳ​ລັບ ດາ​ລາ​ນັກ​ສະ​ແດງ​ດັງ​ໄທ​ຢ່າງ ເມກ ວິ​ໄນ ໄກ​ບຸດ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ນອນ​ປົວ​ຕົນ​ເອງ​ທີ່​ປ່ວຍ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ຕຸ່ນ​ນ້ຳ​ພອງ ອາ​ການ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ເປັນ​ແບບ​ນີ້

​ໂດຍ ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ໃນ​ຊ່ວງ​ປົວ ເມກ ມີຫຼາຍ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ແຕ່​ເຈົ້າ​ໂຕ​ກໍ​ຊ່ວຍ​ຕົນ​ເອງ ດ້ວຍ​ການ​ຂາຍ calcy collagen ເພື່ອ​ຫາ​ເງິນ​ມາ​ປົວ​ຕົນ​ເອງ ເພື່ອ​ບໍ່​ເປັ​ພາ​ລະ​ຂອງ​ຜູ້​ອື່ນ

​ບໍ່​ໄດ້​ນອນ​ກິນ​ຢາ​ຢ່າງ​ດຽວ ແຕ່​ເມື່ອ​ມີ​ທາງ​ເລືອກ​ອື່ນ​ທີ່​ດີ​ກັບ​ຕົນ​ເອງ ເຮົາ​ກໍ​ຕ້ອງ​ດິ້ນ​ລົນ​ເພື່ອ​ຕົນ​ເອງ ຕ້ອງ​ມີ​ເຫດ​ຜົນ ແລະ ມີ​ທີ່​ໄປ​ທີ່​ມາ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຂົ້າ​ໃຈ

​ຂອບ​ໃຈ​ແຟນ​ຄັບ ທີ່​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ໃຈ ແລະ ອຸກ​ໜຸນ  calcy ຂອບ​ໃຈ collagen ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ມີ​ເງິນ​ຄ່າ​ປົວ

ຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ລອດ ເຖິງ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຂ້ອຍ​ເນົ່າ ແຕ່​ໃຈ​ຂ້ອຍ​ບໍ່​ເນົ່າ