ພິທີແຕ່ງດອງຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາສ້າງຄອບຄົວກັບສາວລາວ ປີ 1973

ພິທີແຕ່ງດອງຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາສ້າງຄອບຄົວກັບສາວລາວ ປີ 1973

26th July 2020 0 By Admin

ພິທີກິນດອງ ຫຼື ແຕ່ງດອງຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ທີມາສ້າງຄອບຄົວກັບສາວລາວ ແລະເຮັດພິທີສູ່ຂວັນກິນດອງ ແບບປະເພນີລາວ ໃນເດືອນກຸມພາ 1973

ຮູບເຫລົ່ານີ້ຖ່າຍໂດຍ : Benson, Frederic C

ຂໍໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງພາຂວັນແບບຫລວງພຣະບາງເຮົາແມ່ນຈະງົດງາມຮຽບງ່າຍແລະມີຄວາມຫມາຍພາຍໃນຕົວເອງ ທີສຳຄັນ ຂັນ ( ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງເພດຊາຍ ) ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ລຸ່ມໂດຍມີໂອຍອງຂັນສະເໝີ ( ໂອເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຍິງ )

.

ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຝ່າຍຊາຍຈະຕ້ອງເປັນຖານທີຫມັ້ນຄົງຂອງຄອບຄົວ ເປັນທີເພິ່ງອາໄສຂອງເຈົ້າສາວຕໍ່ໄປ …

ນຳສະເໜີໂດຍ : ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ Luangprabang City