ລາວ ສາມາດສົ່ງອອກພືດ 16 ຊະນິດເທົ່ານັ້ນ ໄປ ສປ ຈີນ

ລາວ ສາມາດສົ່ງອອກພືດ 16 ຊະນິດເທົ່ານັ້ນ ໄປ ສປ ຈີນ

21st July 2020 0 By Admin

ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ສປປ ລາວ ສາມາດສົ່ງອອກພືດ 16 ຊະນິດເທົ່ານັ້ນ ໄປ ສປ ຈີນ ໂດຍທາງ ສປ ຈີນ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການ ຢ່າງບໍ່ຈໍາກັດ

.

.

.

16 ປະເພດພືດ ທີ່ທາງ ຝ່າຍ ສປ ຈີນ ໄດ້ອອກບາໂຄດ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຂາຍ ຢູ່ ສປ ຈີນໄດ້ ປະກອບມີ: ໝາກເດືອຍ, ຖົ່ວເບີ, ຖົ່ວຍາວ, ຖົ່ວເຫຼືອງສົດ, ຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວດຳ, ໝາກເຜັດສົດ, ໝາກມ່ວງຫິມະພານ, ໝາກ ໂຕ່ນ, ຫົວພຸກແຫ້ງ, ໝາກຖົ່ວດິນ, ໝາກແໜ່ງ, ໝາກສະໝອງ, ເກດສະໜາ, ມັນປ່າ ແລະ ພືດເປັນຢາ !!!

.

.

.

ຊາວກະສິກອນລາວ ທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ ສາມາດປູກຫຍັງ ສົ່ງອອກໄປຂາຍຕ່າງປະເທດ ສາມາດນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນການພິຈາລະນາ ການປູກເທື່ອຕໍ່ໄປໄດ້ !!!

.

.

.

.

FM 90.0

.

.