ເສຍຫາຍກວ່າ 1 ຕື້ກີບ ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຫົງສາ, ປັດຈຸບັນຕ້ອງການວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພ

ເສຍຫາຍກວ່າ 1 ຕື້ກີບ ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຫົງສາ, ປັດຈຸບັນຕ້ອງການວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພ

25th November 2019 0 By Admin