ດ່ວນ! ກຸ່ມກ້ອນເມກ ແລະ ຝົນ ກໍາລັງເຄື່ອນເຂົ້າມາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ຈົ່ງລະມັດລະວັງ !

ດ່ວນ! ກຸ່ມກ້ອນເມກ ແລະ ຝົນ ກໍາລັງເຄື່ອນເຂົ້າມາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ຈົ່ງລະມັດລະວັງ !

19th July 2020 0 By Admin

ກຸ່ມກ້ອນເມກ ແລະ ຝົນ ກໍາລັງເຄື່ອນເຂົ້າມາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ຈົ່ງລະມັດລະວັງ !

.

.

Cr. ແອັປ Windy