“ມີ​ກິກ​ນິ​ໄສ​ໝູ່” ມີ​ຊູ້​ນິ​ໄສ​ສ່ຽວ ສ່ວນ​ຮັກ​ດຽວ​ນິ​ໄສ​ອ້າຍ ໂດຍ Sit 2S4 x KYO Chakde

“ມີ​ກິກ​ນິ​ໄສ​ໝູ່” ມີ​ຊູ້​ນິ​ໄສ​ສ່ຽວ ສ່ວນ​ຮັກ​ດຽວ​ນິ​ໄສ​ອ້າຍ ໂດຍ Sit 2S4 x KYO Chakde

19th July 2020 0 By Admin

​ຂໍ​ແນ​ະ​ນຳ​ໜຶ່ງ​ຜົນ​ງານ​ເພງ​ຈາກ ນັກ​ຮ້ອງ​ໄວ​ໜຸ່ມ ເພງ ມີ​ກິກ​ນິ​ໄສ​ໝູ່ ໂດຍ Sit 2S4 x KYO Chakde

ທີ່​ເປັນ​ເພງ​ສະ​ຕິງ ແນວ ອາ​ແອນ​ບີ ເນື້ອ​ເພງ​ກໍ​ຕາມ​ເນື້ອ​ເລີຍ ມີ​ກິກ​ນິ​ໄສ​ໝູ່ ມີ​ຊູ້​ນິ​ໄສ​ສ່ຽວ ສ່ວນ​ວ່າ​ຮັກ​ດຽວ​ນິ​ໄສ​ສ່ວນ​ໂຕ​ອ້າຍ

ມ່ວນ​ສ່ຳ​ໃດ ກົດ​ຟັງ​ທີ່​ນີ້

ຝາກ​ຕິດ​ຕາມ​ຜົນ​ງານ​ເພງ​ນີ້ ແລະ ຜົນ​ງານ​ອື່ນ​ຂງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ທີ່