ສົ່ງທະຫານກ້າທີ່ຍອມເສຍສະລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພືອປະເທດຊາດ ຂື້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ🙏🙏🙏

ສົ່ງທະຫານກ້າທີ່ຍອມເສຍສະລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພືອປະເທດຊາດ ຂື້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ🙏🙏🙏

19th July 2020 0 By Admin