ສົ່ງທະຫານກ້າທີ່ຍອມເສຍສະລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພືອປະເທດຊາດ ຂື້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ🙏🙏🙏

ສົ່ງທະຫານກ້າທີ່ຍອມເສຍສະລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພືອປະເທດຊາດ ຂື້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ🙏🙏🙏

19th July 2020 0 By Admin

ສົ່ງທະຫານກ້າທີ່ຍອມເສຍສະລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພືອປະເທດຊາດ. ຂື້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ🙏🙏🙏

.

ປະເທດຊາດຈາລຶກບຸນຄຸນ ​ຖະ​ຫານຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຜູ້​ຮ້າຍ​ທຳ​ຮ້າຍ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ່​ໄຊ​ສົມ​ບູນ

.

.