ຂ່າວ​ດີ ! ໃຜ​ສົນ​ໃຈຢາກ​ ໄດ້ແຝດ ​ຜ່ານ IUI ພົວພັນ ພະແນກປິ່ນປົວມີລູກຍາກ, ໂຮງຫມໍ ແມ່ແລະເດັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂ່າວ​ດີ ! ໃຜ​ສົນ​ໃຈຢາກ​ ໄດ້ແຝດ ​ຜ່ານ IUI ພົວພັນ ພະແນກປິ່ນປົວມີລູກຍາກ, ໂຮງຫມໍ ແມ່ແລະເດັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

18th July 2020 0 By Admin

ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ພະແນກປະສົມພັນທຽມ ໂຮງໝໍແມ່ແລະເດັກ ສາມາດສີດນໍ້າເຊື້ອເຂົ້າມົດລູກ ໄດ້ແຝດ 3, ໄດ້ມີຜູ້ສົນໃຈ ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ຕິດຕໍ່ເຂົ້າສອບຖາມລາຍລະອຽດ.

​ຈາກ​ການ​ສອບຖາມ ເຂົ້າໄປຫາ ທ່ານໝໍ ບຸນຊູ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານນີ້ ໂດຍກົງ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນວ່າ: ທາງໂຮງໝໍ ສາມາດ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ທີ່ມີລູກຍາກ ໃຫ້ມີລູກໄດ້ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ການສີດນໍ້າເຊື້ອເຂົ້າໄປປະສົມພັນ ໃນມົດລູກ, ໂດຍໃນໄລຍະ ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ ຜົວເມຍ ທີ່ມີລູກຍາກ ໃຫ້ມີບຸດໄດ້ ຢູ່ຫຼາຍກໍລະນີ ເຊັ່ນ ລູກດຽວ ແລະ ລູກແຝດ.

ແຕ່ໃນອາທິດນີ້ ທາງພະແນກ ໂຊກດີຫຼາຍ ທີ່ສາມາດ ຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ຄູ່ໜຶ່ງ ສາມາດ ມີແຝດ 3 ໄດ້ເປັນຜົນສໍາເລັດ ລາຍທໍາອິດ ຂອງໂຮງໝໍ !!!

ສໍາຫຼັບບັນດາທ່ານ ທີ່ຕ້ອງການປຶກສາ ຫຼື ມີຂໍ້ສົງໃສ ຢາກປຶກສາ ການມີລູກ, ສາມາດ ມາພົວພັນໄດ້ໂດຍກົງ ກັບທາງ ພະແນກປິ່ນປົວມີລູກຍາກ, ໂຮງຫມໍ ແມ່ແລະເດັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼື ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ດຣ ບຸນຊູ ໂທ 020-22233243.

 

ຈາກ: FM 90