ຢາກໄດ້ອະນິສົງຜົນບຸນ! ແນະນຳ 9 ຢ່າງເຄື່ອງສັງຄະທານ ຄວນນຳມາຖວາຍພະສົງ

ຢາກໄດ້ອະນິສົງຜົນບຸນ! ແນະນຳ 9 ຢ່າງເຄື່ອງສັງຄະທານ ຄວນນຳມາຖວາຍພະສົງ

25th November 2019 0 By Admin

ເປັນອີກໜຶ່ງສາລະປະໂຫຍດດີໆ ສຳລັບຜູ້ມີຈິດໃຈເຫຼື້ອມໃສໃນພຸດທະສາສະໜາ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ການຖວາຍສັງຄະທານ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດແລ້ວຈະໄດ້ບຸນຫຼາຍ. ແຕ່ທ່ານທັງຫຼາຍຮູ້ບໍ່ວ່າ ຂອງທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງສັງຄະທານນັ້ນ ບາງຢ່າງພະສົງກໍ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ແຕ່ມີສິ່ງຈຳເປັນອີກຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຈຳເປັນໃຊ້ຈິງໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນໃນເຄື່ອງຖວາຍສັງຄະທານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພະສົງຕ້ອງໃຊ້ຈົກເງິນຊື້ເອງ. ສະນັ້ນ, ມື້ນີ້ ແອັດມິນ ຈະມາແນະນຳ 9 ຢ່າງ ທີ່ຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງມີໃນເຄື່ອງຖວາຍສັງຄະທານ ທີ່ຖວາຍແລ້ວໄດ້ບຸນຫຼາຍ ແລະ ພະສົງສາມາດນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຈິງເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

ປື້ມທໍາມະ, ສາລະຄະດີ ຫຼື ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້. ເນື່ອງຈາກພະສົງ ມີໜ້າທີ່ເຜີຍແຜ່ພຸດທະສາສະໜາ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທີ່ແຕກສານ ທັງເລື່ອງຂອງທຳມະ ແລະ ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ເພື່ອຈະໄດ້ນໍາໄປສາທິດຍົກຕົວຢ່າງ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃໄດ້ແຈ່ມຈ້ງ. ເຊິ່ງການຖວາຍປື້ມເຫຼົ່ານີ້ ຈຶ່ງຖືເປັນຕົ້ນທຶນແຫ່ງທຳມະທານ ໃຫ້ແກ່ພະສົງນຳໄປຕໍ່ຍອດກະຈາຍສູ່ຜູ້ຄົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ທັງຍັງຖືເປັນການລົງທຶນ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແຖມຍັງໄດ້ຜົນຕອບແທນສູງ ຈິ່ງເໝາະສົມລົງທຶນເປັນຢ່າງຍິ່ງ.


ອຸປະກອນການຂີດຂຽນເຊັ່ນປື້ມ, ສໍ ບິກ: ເນື່ອງຈາກພະສົງໃນສະໄໝນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮຽນປະຕິບັດທຳ ແລະ ຈົດບັນທກສິ່ງຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍເຕີມຄວາມຈຳ, ເຊິ່ງບາງອົງກໍ່ໄດ້ດູແລການໃຊ້ຈ່າຍ ຍິ່ງຕ້ອງຈຳເປັນໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ຄອຍມີໃຜເອົາໄປຖວາຍ. ສະນັ້ນ, ພະສົງ ຈຶ່ງໄດ້ຊອກຊື້ຫາເອງສະເໝີ ຫາກເຮົານໍາສິ່ງເຫຼົ່າໄປຖວາຍຮັບຮອງວ່າພະສົງໄດ້ໃຊ້ຢ່າງແນ່ນອນ.


ເກີບ: ພະສົງຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງເຊັ່ນ: ໄປຮຽນໜັງສື, ໄປກິດມິມົນຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ເຊິ່ງບາງອົງກໍ່ອອກແຮງງານຢູ່ໃນວັດເຊັ່ນ,ກໍ່ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີແມ່ນ “ເກີບ” ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຍ່າງ ໄປມາ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ.


ມີດໂກນ (ມີດແຖ): ເນື່ອງຈາກພະສົງທຸກອົງ ຕ້ອງໄດ້ໂກນຜົມ (ແຖຜົມ) ທຸກວັນ. ສະນັ້ນ, ມີດໂກນ ຂຶ່ງເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ຖ້າທ່ານນຳເອົາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມາຖວາຍ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ພະສົງໄດ້ນໍາເອົາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຫຼາຍ.

ແຊມພູ (ຢາສະຫົວ) ເນື່ອງຈາກພະສົງ ກໍ່ມີການແຖຜົມຢູ່ເປັນປະຈຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໜັງຫົວເຈີກັບຄວາມຮ້ອນ ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ເຊື້ອໂຣກຕ່າງໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ໜັງຫົວ ເພາະບໍ່ມີຜົມປົກຄຸມ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງສະຜົມຕະຫຼອດ ເພາະແຊມພູ ທີ່ມີສ່ວນປະສົມປົກປ້ອງໜັງຫົວ,ຮັກສາຄວາມສົມດຸນ ບໍ່ໃຫ້ໜັງຫົວແຫ້ງ.


ຜ້າໄຕຈີວອນ: ຕ້ອງມີຄວາມຍາວພໍທີ່ຈະນຸ່ງຫົ່ມໄດ້ ມີຄວາມໜາພໍເໝາະສົມ ເພາະຜ້າທີ່ຕິດມາກັບຖັງເຫຼືອ (ຄຸຖວານສັວງຄະທານ) ມັນສັ້ນ, ບາງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພະສົງມີຄວາມລຳບາກໃຈໃນເວລາສວມໃສ່,ຂາດຄວາມໝ່ນໃຈ ແລະ ເສຍພາບລັກທີ່ດີຂອງສົງ. ຖ້າຜູ້ໃດຖວາຍຜ້າໄຕຈີວອນ ຕາມຄວາມເຊື່ອ ຈຶ່ງໄດ້ອະນິສົງຜົນບຸນຫຼາຍ.


ຢາປິ່ນປົວພະຍາດ: ແກ້ອາການປວດ, ເຈັບທ້ອງ, ແກ້ໄອ, ຫຼຸດອາການໄຂ້, ຫຼຸດກະເພາະອາຫານ, ຢາໃສ່ແຜສົດ, ແຜເປື່ອຍຈາກໄຟໄໝ້, ນໍ້າຮ້ອນລວກ ຫຼື ແຜເປັນໜອງນໍ້າຢາງເຫຼືອງຍ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆ.


ຜ້າເຊັດຕົວ (ຜ້າຂົນໜູ) ທີ່ຕິດມາກັບເຄື່ອງຖວາຍສັງຄະທານມັນຫຍາບ, ຜືນນ້ອຍ ແລະ ຄຸນນະພາບຕໍ່າ ຈົນເອົາມາໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຈິງໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.


ນໍ້າຢາຖູພື້ນ: ພະສົງຈະເອົານໍ້າຢາຖູພື້ນໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເອົາໄປປະສົມກັບນໍ້າ ຖູກຸຕິ, ສາລາ ແລະ ອື່ນໆ ເພາະນອກຈາກຈະຊ່ວຍຜ່ອນແຮງໃນການເຮັດຄວາມສະອາດແລ້ວ, ສະຫຼາຍຄາບເປິເປື້ອນແລ້ວ ບາງຢີ່ຫໍ້ຍັງຈຳກັດເຊື້ອໂຣກ ທີ່ຢູ່ໃນຂີ້ນົກພິຣາບ, ໝາ, ແມວ,ໜູ, ເຫັບ, ໝັດ ຂອງໝາໃນວັດໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ທີ່ມາ: soochivith.com