ເຈ່ນ​ນີ້ ໄດ້​ໝົດ​ຖ້າ​ສົດ​ຊື່ນ ເຮັດ​ບຸນ​ຄ້າຍ ສົ່ງ​ຜົນ​ບຸນ​ໃຫ້​ຄົນ​ໃນ​ຄ້າຍ​ຈະ​ເລີນໆ ສາ​ທຸ

ເຈ່ນ​ນີ້ ໄດ້​ໝົດ​ຖ້າ​ສົດ​ຊື່ນ ເຮັດ​ບຸນ​ຄ້າຍ ສົ່ງ​ຜົນ​ບຸນ​ໃຫ້​ຄົນ​ໃນ​ຄ້າຍ​ຈະ​ເລີນໆ ສາ​ທຸ

17th July 2020 0 By Admin