​ຄວາມ​ໃນ​ໃຈ ຄູ​ອາ​ສາ 6 ປີ ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ດີ​ຂຶ້ນ ຈຳ​ໃຈ​ລາ​ຈາກ​ອາ​ຊີບ​ທີ່​ຮັກ​ດຳ​ເນີນ​ຊີ​ວິດ​ຕໍ່​ໄປ

​ຄວາມ​ໃນ​ໃຈ ຄູ​ອາ​ສາ 6 ປີ ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ດີ​ຂຶ້ນ ຈຳ​ໃຈ​ລາ​ຈາກ​ອາ​ຊີບ​ທີ່​ຮັກ​ດຳ​ເນີນ​ຊີ​ວິດ​ຕໍ່​ໄປ

16th July 2020 0 By Admin

You are unauthorized to view this page.