​ລາ​ຄາ​ຄຳ​ມື້​ນີ້ 1 ບາດ 8.509.000 ກີບ​ແລ້ວ! ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ

​ລາ​ຄາ​ຄຳ​ມື້​ນີ້ 1 ບາດ 8.509.000 ກີບ​ແລ້ວ! ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ

15th July 2020 0 By Admin

​ສ່ອງ​ລາ​ຄາ​ຄຳ​ມື້​ນີ້ ສູງ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ແລ້ວ ໃກ້​ຮອດ​ບາດ​ລະ 9 ລ້ານ​ແລ້ວ​ທຸກ​ຄົນ …. ອື້​ຮື້

ຢາກ​ໄດ້​ບາດ​ນີ້​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຈັກ​ເດືອນ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ໄດ້​ບາດ​ໜຶ່ງ

ໜ້າ​ເຫັນ​ໃຈ ຕໍ່​ໜ້າ​ຫາກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ ອອກ​ພັນ​ສາ​ແຕ່ງດອງ ຄຳ​ຂຶ້ນເຈົ້າ​ສາວ​ຊິ​ໄດ້​ຈັກ​ບາດ ແຫ່ໆ ຄນ​ທີ່​ມີ​ແລ້ວ​ກໍ​ດີ ແຕ່​ຄົນ​ບໍ່​ມີ​ນີ້​ຕີ້