ສຽງ​ເພງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ຈັກ​ເຂົາ 2 ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ​ບ້ານ​ນາ ເຈົ້າ​ຂອງ​ເພງ ຜູ້​ບ່າວ​ລົດ​ໄຖ, ໃສ່​ໃຈ​ໄດ້​ແຕ່ມອງ

ສຽງ​ເພງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ຈັກ​ເຂົາ 2 ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ​ບ້ານ​ນາ ເຈົ້າ​ຂອງ​ເພງ ຜູ້​ບ່າວ​ລົດ​ໄຖ, ໃສ່​ໃຈ​ໄດ້​ແຕ່ມອງ

14th July 2020 0 By Admin