ບໍລິສັດ ສະຕາໂທລະຄົມ ແຂວງອຸດົມໄຊ ມອບຕັ່ງຫີນ 6 ຫນ່ວຍ ໃຫ້ສູນວັດທະນະທໍາເດັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ບໍລິສັດ ສະຕາໂທລະຄົມ ແຂວງອຸດົມໄຊ ມອບຕັ່ງຫີນ 6 ຫນ່ວຍ ໃຫ້ສູນວັດທະນະທໍາເດັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ

29th June 2020 0 By Admin

ບໍລິສັດ ສະຕາໂທລະຄົມ ສາຂາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ມອບຕັ່ງຫີນ ຈໍານວນ 6 ຫນ່ວຍ ມູນຄ່າ 1 ລ້ານ 5 ແສນກີບ

ໃຫ້ສູນວັດທະນະທໍາເດັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຂອງສູນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າມາຝຶກຢູ່ສູນດັ່ງກ່າວ ມີຕັ່ງນັ່ງເວລາຈັດກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ໃຫ້ສະດວກສະບາຍ ແລະ ພຽງພໍ.

ເນື່ອງຈາກໄລຍະຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ສູນວັດທະນະທຳເດັກແຫ່ງນີ້ ຍັງຂາດເຂີນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຕະ, ຕັ່ງ ແລະ ສະຖານທີ່ຈັດກິດຈະກຳ.