ບຸນ​ບາ​ລະ​ມີ​ສູງ​ສົ່ງ​ສຸດ ສາ​ທຸຫຼາຍໆ ມີ​ນົກ​ຕິດ​ຕາມ ພ້ອມພາບຄວັນໄຟຄ້າຍໆຄືເທວະດາຮ່ວມໂມທະນາບຸນນຳ

ບຸນ​ບາ​ລະ​ມີ​ສູງ​ສົ່ງ​ສຸດ ສາ​ທຸຫຼາຍໆ ມີ​ນົກ​ຕິດ​ຕາມ ພ້ອມພາບຄວັນໄຟຄ້າຍໆຄືເທວະດາຮ່ວມໂມທະນາບຸນນຳ

27th June 2020 0 By Admin