ນ້ອມສົ່ງ ພຣະອາຈານໃຫຍ່ ມະຫາງ່ອນ ດຳລົງບຸນ ຂື້ນສູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ… ສາ​ທຸໆ

ນ້ອມສົ່ງ ພຣະອາຈານໃຫຍ່ ມະຫາງ່ອນ ດຳລົງບຸນ ຂື້ນສູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ… ສາ​ທຸໆ

26th June 2020 0 By Admin

ນ້ອມສົ່ງ ພຣະອາຈານໃຫຍ່ ມະຫາງ່ອນ ດຳລົງບຸນ ຂື້ນສູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ…

.

ສາ​ທຸ, ສາ​ທຸ

.