​ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 5 ເຕືອນປະຊາຊົນເຝົ້າລະວັງ ການປອຍນໍ້າຈາກເຂືອນ ໄລຍະລະດູຝົນ !

​ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 5 ເຕືອນປະຊາຊົນເຝົ້າລະວັງ ການປອຍນໍ້າຈາກເຂືອນ ໄລຍະລະດູຝົນ !

22nd June 2020 0 By Admin