11 ໜ່ວຍພັກຂຶ້ນກັບເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາທີ່ 1 ໄດ້ຮັບ ນາມມະຍົດເປັນໜ່ວຍພັກປອດໃສ ເຂັ້ມແຂງ ໜັກແໜ້ນ

11 ໜ່ວຍພັກຂຶ້ນກັບເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາທີ່ 1 ໄດ້ຮັບ ນາມມະຍົດເປັນໜ່ວຍພັກປອດໃສ ເຂັ້ມແຂງ ໜັກແໜ້ນ

22nd June 2020 0 By Admin