ອັບເຕີຊ໋ອກຕໍ່ເນື່ອງ!!! ແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ຫົງສາຫຼາຍກວ່າ 30 ຄັ້ງແລ້ວ, ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິ

ອັບເຕີຊ໋ອກຕໍ່ເນື່ອງ!!! ແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ຫົງສາຫຼາຍກວ່າ 30 ຄັ້ງແລ້ວ, ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິ

21st November 2019 0 By Admin