ອຸດົມໄຊ! ຈູດທຳລາຍຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າຫວງຫ້າມ ພ້ອມປ່ອຍໂຕມີຊີວິດກັບຖິ່ນເດີມ

ອຸດົມໄຊ! ຈູດທຳລາຍຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າຫວງຫ້າມ ພ້ອມປ່ອຍໂຕມີຊີວິດກັບຖິ່ນເດີມ

22nd November 2019 0 By Admin

ວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຮ່ວມກັບກົມກວດກາປ່າໄມ້ ຈັດພິທີຈູດທຳລາຍຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າທີ່ຍຶດໄດ້ຈາກການລົງກວດກາ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງກວດກາປ່າໄມ້ ພາຍໃນແຂວງ ແລະສາມາດຍຶດຂອງກາງເປັນຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ຊາກສັດປ່າ ທີ່ມີການຫຼັກລອບນໍາມາເຊື່ອງຂາຍ ຈໍານວນ 111 ກິໂລ ໃນນັ້ນ: ລວມມີຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າຫ່ວງຫ້າມ (ບັນຊີ 1) ສັດປ່າຄຸ້ມຄອງ (ບັນຊີ 2) ແລະ ອື່ນໆ.

ນອກຈາກ, ການທໍາລາຍຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ຊາກສັດປ່າທີ່ຕາຍແລ້ວ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ນໍາສັດປ່າທີ່ຍຶດໄດ້ ແລະ ຖືກນໍາໄປຮັກສາບໍາບັດ ໂດຍ FreetheBears ຄືນສູ່ເຂດປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ ລວມມີເຫງັນ, ເສືອແມວ, ເຕົ່າ ແລະ ສັດປ່າປະເພດອື່ນໆ ອີກດ້ວຍ.

ມີຜູ້ຊື້ ຈິ່ງມີຄົນຂາຍ. ສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດພັນໃນໂລກ ລວມທັງໃນລາວເຮົາ ໄດ້ສູນພັນໄປແລ້ວ ແລະ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ກໍ່ຊ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນ ຈາກການລ່າເພື່ອນໍາມາຄ້າ-ຂາຍ.

ການເພິ່ງອາໄສເພື່ອຫາລ້ຽງຊີບຂອງຄົນອາໄສຢູ່ໃນປ່າ ແນ່ນອນວ່າອາດຂາດບໍ່ໄດ້ຈາກການຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ລວມທັງສັດປ່າ ແຕ່ຖ້າຫາກເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນ, ຄໍານຶງຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການເພິ່ງພາທໍາມະຊາດແບບບໍ່ດັບສູນ; ສັດປ່າ ລວມທັງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ອື່ນໆ ກໍ່ອາດຈະມີຄວາມຊ່ຽງໜ້ອຍ ຕໍ່ການສູນພັນ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ ການລ່າສັດປ່າທີ່ເຮົາເຫັນແມ່ນເພື່ອນໍາມາຄ້າ-ຂາຍ, ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທາງທຸລະກິດ, ຕໍ່ກຸ່ມຄົນທີ່ເຊື່ອການກິນສັດປ່າເພື່ອເປັນຍາ ແລະ ອື່ນໆ.

ທ່ານກໍ່ເຮັດໄດ້ ຢຸດຊື້  ຢຸດກິນສັດປ່າ ເພື່ອຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ລ່າ ແລະ ຂາຍ ຫຼຸດລົງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງເປັນການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ວຽກງານການອະນຸຮັກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າອີກດ້ວຍ.

ທີ່ມາ: WWF-Laos