ດັດຊະນີຄວາມອຶດຫິວ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ອັນ ດັບທີ 87 ຈາກ 117 ປະເທດ

ດັດຊະນີຄວາມອຶດຫິວ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ອັນ ດັບທີ 87 ຈາກ 117 ປະເທດ

17th June 2020 0 By Admin

ດັດຊະນີຄວາມອຶດຫິວ ລາວຖືກຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 87 ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 117 ປະເທດ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ (UNICEF) ປະຈໍາລາວ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບໃນມື້ວານນີ້ກ່ຽວ ກັບດັດຊະນີຄວາມອຶດຫິວໃນທົ່ວໂລກປະຈຳປີ 2019 ວ່າ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເພດທີ່ຮຸນແຮງເປັນອັນດັບທີ 87 ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 117 ປະເທດ.


ຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມ ຄືບໜ້າທີ່ດີໃນການຍົກລະດັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍວຽກງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ. ສະຖານະການແມ່ນກ່ຽວ ກັບໂພຊະນາການຂອງເດັກຍັງຈັດຢູ່ໃນລະ ດັບ ທີ່ບໍ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ, ເຊິ່ງໄລຍະ 1,000 ວັນທຳອິດຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວຈົນຮອດອາຍຸ 6 ເດືອນ.

.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບຕື່ມອີກວ່າ ອີງຕາມການສຳຫຼວດຕົວຊີ້ວັດດ້ານສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນບໍ່ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ ແລະ ຫຼາຍກວ່າສອງສ່ວນສາມຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າສອງປີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕແມ່ນຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານເນື່ອງຈາກການບໍ່ໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ພຽງພໍ ລວມເຖິງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານ.


ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ໜຶ່ງໃນສາມຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 6 ເດືອນ ຫາ 5 ປີ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະປະເຊີນກັບບັນຫາດ້ານການເຕີບໃຫຍ່, ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ດ້ານສະຕິປັນ ຍາ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສັກກະຍະພາບໃນການດຳເນີນຊີວິດຫຼຸດລົງ.

ໃນບາງແຂວງ, ອັດຕາການ ຂາດສານອາຫານສູງເກີນ 50 %. ລະດັບການຈະ ເລີນເຕີບ ໂຕທີ່ບໍ່ສົມບູນຂອງເດັກນ້ອຍໃນລາວຍັງຄົງໜ້າເປັນຫ່ວງຢູ່ທີ່ປະມານ 9 %, ເຊິ່ງເປັນສັນ ຍານທີ່ບົ່ງ ບອກວ່າຍັງມີການໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.