ທ່ານ Mr. Sam TAN ຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ສິງກະໂປ ຢ້ຽມຢາມ ຫໍສະຫມຸດແຫ່ງຊາດລາວ

ທ່ານ Mr. Sam TAN ຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ສິງກະໂປ ຢ້ຽມຢາມ ຫໍສະຫມຸດແຫ່ງຊາດລາວ

21st November 2019 0 By Admin

ທ່ານ Mr. Sam TAN ຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ຈາກ ປະເທດ ສ. ສິງກະໂປ ຢ້ຽມຢາມ ຫໍສະຫມຸດແຫ່ງຊາດລາວ ໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019

.

ເພິ່ນສົນໃຈຮູບແຕ້ມຫຼາຍ

.

.