ລັກສະນະພິເສດຂອງເຮືອນໄຕລື້ ທີ່ເປັນເຮືອນຮ້ານສູງໆ

ລັກສະນະພິເສດຂອງເຮືອນໄຕລື້ ທີ່ເປັນເຮືອນຮ້ານສູງໆ

17th June 2020 0 By Admin

ເຮືອນໄຕ໋ລື້ ລັກສະນະພິເສດຂອງເຮືອນໄຕລື້ຈະເປັນເຮືອນຮ້ານສູງ.

ໂຄງສ້າງເຮືອນເປັນໄມ້ ໃຊ້ລະບົບ ສອດສຽບເຂົ້າກັນ, ເສົາໄມ້ຕັ້ງເທິງກ້ອນຫີນທີ່ເອົາມາຈາກທຳມະຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປວກກິນໄມ້ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ເຮືອນມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ໃນເວລາມີພາຍຸລົມແຮງ.

ໃນເມື່ອກ່ອນ ກ້ອງຕະລາງ ຖືກໃຊ້ເປັນບ່ອນພັກເຊົາຂອງງົວຄວາຍ. ແຕ່ປັດຈຸບັນ ປະຊາຊົນຂາຍງົວຄວາຍອອກໝົດແລ້ວ ສະນັ້ນ, ກ້ອງຕະລາງ ຈິ່ງກາຍເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຂອງ, ຫລົວຟືນ, ແລະ ບ່ອນປັ່ນຝ້າຍຕໍ່າຫູກ.

ພາຍໃນເຮືອນຫລັງໃຫຍ່ ມີຫ້ອງໂຖງ (ເອີ້ນວ່າ ກາງເຮືອນໂຫລງ) ສຳລັບຮັບແຂກ ແລະ ປະກອບພິທິກຳສຳຄັນຕ່າງໆ, ທັງເປັນບ່ອນຕັ້ງຫິ້ງບູຊາຜີເຢົ້າຜີເຮືອນ. ຫ້ອງນອນ (ເອີ້ນວ່າ ຕີ່ໂສ້ມ) ເປັນຫ້ອງລ່ວງແລະປິດມິດຊິດ. ເທິງປະຕູທາງເຂົ້າຫ້ອງນອນ ບາງຄອບຄົວ ຈະຂຽນຄາຖາ ທີ່ເປັນຕົວໜັງສືຄ້າຍຄືກັບໂຕທຳໃສ່ ເພື່ອປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍເຂົ້າໄປລົບກວນເຈົ້າຂອງເຮືອນ ໃນຍາມຫລັບນອນ.

ຢູ່ກ້ອງຊາຍຄາເຮືອນ (ເອີ້ນວ່າ ໂຂ່ນໂຫລງ) ມີໄມ້ຊາງ ທ່ອນຍາວຜ່າເຄິ່ງ ກ່າຍລຽງລາຍກັນເປັນແນວຂວາງ. ນອກຈາກຈະເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຂອງແລ້ວ, ຍັງເປັນບ່ອນວາງຝ້າ ເວລາຕ້ອງປ່ຽນຫລັງຄາເຮືອນ, ປ່ອງຢ້ຽມສູງ-ຕໍ່າ ມີຢູ່ເກືອບທຸກດ້ານຂອງເຮືອນ.
ເຮືອນຫລັງນ້ອຍ ແມ່ນສ່ວນຂອງເຮືອນຄົວ. ເຮືອນຄົວເປັນທັງບ່ອນແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ ແລະ ບ່ອນເກັບມ້ຽນເຂົ້າຂອງເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນທົ່ວໄປ, ເທິງເຕົາໄຟ ຈະມີແຜງໄມ້ຂືງໄວ້ ສຳລັບຢ້າງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງຈັກສານຕ່າງໆ. ຍື່ນອອກມາດ້ານຂ້າງຂອງເຮືອນຄົວແມ່ນຊານເປີດໂລ່ງ.

ສີໜ້າ (ເອີ້ນວ່າ ກຸນຕູ່) ເຮັດດ້ວຍໄມ້ຊອດ ຫລື ໄມ້ເຮ້ຍ. ບາງຫລັງກໍ່ເອົາແປ້ນມາເຮັດ ເປັນລວດລາຍແລະຕົກແຕ່ງດ້ວຍຫລາກຫລາຍສີສັນ. ລາຍທີ່ນິຍົມເຮັດ ແມ່ນລາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັບດວງຕາເວັນ ທີ່ກຳລັງສ່ອງແສງ. ບາງຫລັງກໍ່ຕິດແວ່ນເຂົ້າໄປ ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ ມັນຈະນຳພາຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງມາສູ່ຜູ້ຢູ່ອາໄສ.

ຫລັງຄາສູງຊັນ ເພື່ອໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທ ແລະ ນໍ້າຝົນໄຫລລົງມາໄດ້ສະດວກ. ຫລັງຄາເຮືອນບ້ານໄຕລື້ແບບດັ້ງເດີມທີ່ບ້ານນາຍາງໃຕ້ ຈະມຸງຝ້າ ເຊິ່ງເຮັດມາຈາກໄມ້ຊອດ ຫລື ໄມ້ເຮ້ຍ. ຫລົບຝ້າ ເປັນສັງກະສີ ຫລື ໄມ້ຂັດ (ເອີ້ນວ່າ ໄມ້ກາງແມວ) ໂດຍມີໄມ້ທ່ອນຍາວ ວາງເຕັງທາງເທິງ (ເອີ້ນວ່າ ໄມ້ເຕັງຫົວກາງແມວ).
ແລະ ໃນສ່ວນຫລັງຄາຝ້ານີ້ເອງ ທີ່ມັກພຸພັງແລະຕ້ອງມີການປ່ຽນເປັນປະຈຳ.