ເຄີຍ​ເຫັນ​ບໍ່ ໄຂ່​ໂຕ​ແລນ ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ​ແລນ​ໄຂ່ 20 ໜ່ວຍ

ເຄີຍ​ເຫັນ​ບໍ່ ໄຂ່​ໂຕ​ແລນ ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ​ແລນ​ໄຂ່ 20 ໜ່ວຍ

16th June 2020 0 By Admin

“ໄຂ່​ໂຕແລນ” ເພື່ອ​ໃຜ​ຍັງ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຫັນ ທີ່​ຈິງ​ແລນ​ເປັນ​ສັດ​ຫວງ​ຫ້າມ, ຫ້າມ​ຊື້, ຫ້າມ​ຂາຍ  ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ປາ​ກົດ​ເຫັນ​ຢູ່​ບາງ​ບ່ອນ ຄວນໄດ້ຮັບ ການປົກປັກຮັກສາ ເພື່ອໃຫ້ມັນອອກແມ່ແຜ່ລູກ ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະ ລະດູຝົນ !

ຈົ່ງຮ່ວມໃຈກັນ ບໍ່ຊື້ ບໍ່ຂາຍ ໄຂ່ແລນ ແລະ ໂຕແລນ ໃນໄລຍະລະດູຝົນ

ໂຕ​ແລນ ມີ​ຊື່​ທາງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ວ່າ: Varanus bengalensis

 

ລັກ​ສະ​ນະ​ຕາມ​ທີ່​ເຫັນ ເປັນ​ສີ​ເທົາ​ເຫຼືອງ ຫຼື ນ້ຳ​ຕານ​ເທົາ ເກັດ​ເປັ​ສີ​ເຫຼືອງ​ຈຸດໆ ເບິ່ງ​ຜ່ານ​ທ​ຄື​ງູ​ເຫຼືອມ

​ແລນ ກິນ​ໄກ່, ປາດ ກົບ, ຂຽດ ໜູ ກິນ​ໄດ້​ທັງ​ເນື້ອ​ສົດ ແລະ ເນື້ອ​ເນົ່າ

ມັກ​ອາ​ໄສ​ຕາມ​ຕົ້ນ​ໄມ້ ​ລອຍ​ນ້ຳ ແລະ ດຳ​ນ້ຳ​ໄດ້​ ແຕ່​ບໍ່​ທໍ່​ໂຕ​ເຫ້ຍ ປົກ​ກະ​ຕິ​ມັກ​ຢູ່​ໃກ້​ນ້ຳ ແຕ່​ບາງ​ເທື່ອ​ກໍ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ປ່າ ມີ​ອາ​ຍຸ​ເຕັມໆ 3 ປີ ວາງ​ໄຂ່​ຄັ້ງ​ລະ 20 ໜ່ວຍ ໃນ​ລະ​ດູ​ຝົນ, ຟັກ​ອອກ​ເປັນ​ໂຕ​ງາຍ ອອກ​ໄຂ່​ໃນຫຼຸມ​ດິນ