ກຽມພົບກັນໃນໄວໆນີີ້ ບ່ອນທ່ຽວໃໝ່ໃນ​ແຂວງ​ສະຫວັ​ນນະເຂດ

ກຽມພົບກັນໃນໄວໆນີີ້ ບ່ອນທ່ຽວໃໝ່ໃນ​ແຂວງ​ສະຫວັ​ນນະເຂດ

10th June 2020 0 By Admin

ກຽມພົບກັນໃນໄວໆນີີ້ ບ່ອນທ່ຽວໃໝ່ໃນ​ແຂວງ​ສະຫວັ​ນນະເຂດ

.

.

ສວນສັດຫລັກ 8 ລາວມີໄຊ ແມ່ນ​ບໍ່​ພີ່​ນ້ອງ

.