ໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບ ສຳເລັດການຜ່າຕັດກໍລະນີຊຶມເຊື້ອຜົ້ງປອດຍ້ອນຜົ້ງອາຫານຊອດ

ໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບ ສຳເລັດການຜ່າຕັດກໍລະນີຊຶມເຊື້ອຜົ້ງປອດຍ້ອນຜົ້ງອາຫານຊອດ

5th June 2020 0 By Admin