ວິກິດແຮງນ້ຳງື່ມແຫ້ງຜິດປົກກະຕິ ປະຊາຊົນເດືອດຮ້ອນ ການທຳມາຫາກີນຕາມລຳນໍ້າງື່ມ

ວິກິດແຮງນ້ຳງື່ມແຫ້ງຜິດປົກກະຕິ ປະຊາຊົນເດືອດຮ້ອນ ການທຳມາຫາກີນຕາມລຳນໍ້າງື່ມ

28th October 2019 0 By Lao Admin

ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2019 ທີ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ. ໄດ້ມີ ປະຊາຊົນໄດ້ຖ່າຍຮູບ ທີ່ ທ່າງອນ ໃຫ້ເຫັນ ກ່ຽວກັບ

ບັນຫາ ວິກິດແຮງນ້ຳງື່ມແຫ້ງຜິດປົກກະຕິ

 

ປະຊາຊົນເດືອດຮ້ອນການທຳມາຫາກີນຕາມລຳນໍ້າງື່ມ