ແຈ້ງ​ປິດຂົວນໍ້າແຈ້ງ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ 2-3 ມື້ ໄປໄດ້ມີແຕ່ລົດຈັກເທົ່ານັ້ນ ລົດ​ອື່ນຫຼີກ​ເວັ້ນ​ທາງ​ອື່ນ​ກ່ອນ

ແຈ້ງ​ປິດຂົວນໍ້າແຈ້ງ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ 2-3 ມື້ ໄປໄດ້ມີແຕ່ລົດຈັກເທົ່ານັ້ນ ລົດ​ອື່ນຫຼີກ​ເວັ້ນ​ທາງ​ອື່ນ​ກ່ອນ

3rd June 2020 0 By Admin

ຂົວນໍ້າແຈ້ງແຕກ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນວັນທິ 03.06.2020
ແຈ້ງຂ່າວເພີ່ມເຕີມ: ຂົວນ້ຳແຈ້ງປິດແລ້ວເດີລົດນ້ອຍລົດໃຫຍ່ໄປບໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງໄປໄດ້ມີແຕ່ລົດຈັກເທົ່ານັ້ນ (ປິດ​2-3ມື້)

⛔ສຳລັບບັນດາທ່ານຈະເດີນທາງເຂົ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ​ ຈະເດີ່ນທາງຂຶ້ນວັງວຽງ​ ຄວນນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງດັ່ງນີ້⛔
✅ສຳລັບທ່ານທີ່ມາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ແລະ​ ເດີນທາງມາແຕ່ວັງວຽງ ທີ່ເດີນທາງມາດ້ວຍເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ​: ຄວນນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງ​ ບ້ານນາໂພໃຕ້ ຫາ​ ບ້ານປາກແຈ້ງ ຫາ​ ບ້ານໂພນໝີ​ ອອກຫາ​ ບ້ານໂພນໂຮງ.​ ທາງຈະຍາກ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນບໍ່ໃຫ້ມາ


✅ສຳລັບທ່ານທີ່ເດີນທາງມາທາງບ້ານເກີນ: ຈະມີທາງແຍກໃກ້ກັບຕະຫຼາດບ້ານເກີນ ແລ້ວຊອດອອກໃກ້ກັບວິທະຍາໄລ ສ້າງຄູບ້ານເກີນ.​