ຄວາມ​ສຸກ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ມ່​ວນ​ສຸດ​ແບບ​ນີ້​ນະ ມາໆຫຼິ້ນ​ນ້ຳ​ນຳ​ກັ​ນ

ຄວາມ​ສຸກ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ມ່​ວນ​ສຸດ​ແບບ​ນີ້​ນະ ມາໆຫຼິ້ນ​ນ້ຳ​ນຳ​ກັ​ນ

2nd June 2020 0 By Admin

ວັນເດັກນ້ອຍເຂດຊົນນະບົດ ບໍ່ມີສວນສະນຸກໃຫ້ຫລີ້ນ

.

ມີແຕ່ຫລີ້ນຢູ່ແຄມທົ່ງນາແບບນີ້ລະ

.

ເຈົ້າເຄີຍມີອາດີດແບບນີ້ບໍ່?

.

ແບບ​ນີ້​ກໍ​ມ່ວນ​ໄປ​ອີກ​ແບບ ແລະ ຫາ​ເບິ່ງ​ໄດ້​ຍາກ

.

.

ພາບຈາກ : Siphaxay ltv