ຝົນຕົກແຮງ ໃນເຊົ້າວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນໍ້າອັ່ງຂັງຕາມເສັ້ນທາງສາຍຫຼັກໃນຕົວເມືອງ

ຝົນຕົກແຮງ ໃນເຊົ້າວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນໍ້າອັ່ງຂັງຕາມເສັ້ນທາງສາຍຫຼັກໃນຕົວເມືອງ

1st June 2020 0 By Admin

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ 2020

ເກີດຝົນຕົກ ແລະ ລົມພັດແຮງ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາຍນໍ້າອັ່ງຂັງຕາມເສັ້ນທາງສາຍຫຼັກໃນຕົວເມືອງ,

ນອກຈາກນັ້ນ ຝົນຍັງ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕາມໄຮ່ນາລົ້ນນອງ

ເຊິ່ງຊາວນາກໍກຳລັງກະກຽມປັກດຳເຂົ້ານາປີຂອງຕົນ.