ຝູງປາສ້ອຍ ຂຶ້ນຫາດ ຫົວໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເປັນ​ຕາ​ສະ​ອອນ​ຄັກ

ຝູງປາສ້ອຍ ຂຶ້ນຫາດ ຫົວໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເປັນ​ຕາ​ສະ​ອອນ​ຄັກ

31st May 2020 0 By Admin

ເປັນຕາສະອອນ ! ຝົນຕົກມາ

ຝູງປາສ້ອຍ ຂຶ້ນຫາດ ຫົວໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ຫຼາຍ​ແທ້ຫຼາຍ​ວ່າ