ກຽມ​ສອບ​ເສັງ​ພາກ​ຮຽນ II ວັນ​ທີ 13-17 ກໍ​ລະ​ກົດ​ນີ້ ຊັ້ນປະຖົມ,ມັດຖະຍົມ ທົ່ວປະເທດ

ກຽມ​ສອບ​ເສັງ​ພາກ​ຮຽນ II ວັນ​ທີ 13-17 ກໍ​ລະ​ກົດ​ນີ້ ຊັ້ນປະຖົມ,ມັດຖະຍົມ ທົ່ວປະເທດ

30th May 2020 0 By Admin

ອອກມາແລ້ວ ຄໍາແນະນໍາສໍາຫຼັບ ການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃຫມ່ ພ້ອມແຜນການຮຽນ ແລະ ສອບເສັງ ຂອງນັກຮຽນ ຊັ້ນ ປະຖົມ ມັດຖະຍົມ ໃນທົ່ວປະເທດ ຕາມ​ແຈ້ງ​ການ​ນີ້

.

.