ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ສູ້ຊົນຜະລິດ ເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້ 8.600 ເຮັກຕາ

ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ສູ້ຊົນຜະລິດ ເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້ 8.600 ເຮັກຕາ

29th May 2020 0 By Admin

ທ່ານ ຈັນໄທ ສີຈັນທິລາດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ສຳພາດໃນວັນທີ 28 ພຶດສະພາ ກ່ຽວກັບສະພາບການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ແລະ ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ລະດູຝົນ ປີ 2020 ວ່າ: ການຜະລິເຂົ້ານາແຊງຂອງຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ຕາມເນື້ິອທີ່ແຜນການ 2.400 ເຮັກຕາ.

ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 2.579 ເຮັກຕາ, ລື່ນແຜນການຈຳນວນ 179 ເຮັກຕາ. ສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບ 5,6 ໂຕ່ນຕໍ່ເຮັກຕາ, ລວມຍອດຜົນຜະລິດ 14 ພັນໂຕ່ນ.

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລື່ນແຜນການແມ່ນຍ້ອນສະພາບການຜະລິດ ເຂົ້ານາປີຂອງປະຊາຊົນຖືກນ້ຳຖ້ວມ 2 ປີຕິດຕໍ່ກັນໃນຜ່ານມາ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈຶ່ງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຜະລິດ ເຂົ້ານາແຊງຫຼາຍຂຶ້ນ ບວກກັບລາຄາເຂົ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນປັດໃຈເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສຸມໃສ່ປູກເຂົ້ານາແຊງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສະເພາະແຜນການປູກເຂົ້ານາປີ ຕາມເນື້ອທີ່ໃນທົ່ວເມືອງ 8.600 ເຮັກຕາ. ປະຈຸບັນລົງມືຕົກກ້າໄດ້ແລ້ວ 12 ໂຕ່ນ ແລະ ຜະລິດແບບນາຝາຍ (ນາຫວ່ານ) ໄດ້ແລ້ວ 515 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນການຕົກກ້າໃຫ້ສຳເລັດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2020. ສຳລັບແຜນການຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ ເຊິ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການລົງເຖິງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ມີໂຄງການຊົນລະປະທານ ແລະ ຝາຍນ້ຳລົ້ນ ເພື່ອຫ້າງຫາກະກຽມເປັນຕົ້ນ: ການກວດກາຫົວງານ, ຄອງເໝືອງ, ການຊັບໄຟໄດ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມຮອງຮັບໃນເວລາສຸກເສີນ.