ບັນຍາກາດ ການສອບເສັງ ບັນຈຸລັດຖະກອນໃຫມ່ ສາຍທ່ານໝໍ 2020​

ບັນຍາກາດ ການສອບເສັງ ບັນຈຸລັດຖະກອນໃຫມ່ ສາຍທ່ານໝໍ 2020​

24th May 2020 0 By Admin

ບັນຍາກາດ ການສອບເສັງ ບັນຈຸລັດຖະກອນໃຫມ່ ປະຈຳສົກປີ 2020​

ສາຍທ່ານໝໍ ສາຍພະຍາບານ ທີ່ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຊົ້ານີ້,

.

ຮັບເຂົ້າເປັນ ລັດຖະກອນ ພຽງ 10 ຄົນ.

ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທຸກຄົນ

ໂດຍ: Loti