ການບູລະນະ ດັດແກ້ພຮະເຈົ້າອົງຫຼວງ ປາກເຊ

ການບູລະນະ ດັດແກ້ພຮະເຈົ້າອົງຫຼວງ ປາກເຊ

23rd May 2020 0 By Admin

ການບູລະນະ ດັດແກ້ພຮະເຈົ້າອົງຫຼວງ ປາກເຊ ,

ໂຄງສ້າງພື້ນຖານບີບໃຫ້ແກ້ໄດ້ສະເພາະຈຸດທີແກ້ໄດ້ ,

.

ພຣະເຈົ້າອົງຫລວງວັດຈອມເພັດເມືອງປາກເຊແຂວງຈຳປາສັກ.