ຊຸກຍູ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ ປ່ອຍເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕ່ຳໃຫ້ກຸ່ມຜະລິດກະສິກຳ

ຊຸກຍູ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ ປ່ອຍເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕ່ຳໃຫ້ກຸ່ມຜະລິດກະສິກຳ

22nd May 2020 0 By Admin