ຮ່າງກາຍ, ສະຕິບໍ່ສົມບູນ ແຕ່ຈິດໃຈເຈົ້າກະຕັນຍູແທ້ ລ້ຽງແມ່ໄດ້

ຮ່າງກາຍ, ສະຕິບໍ່ສົມບູນ ແຕ່ຈິດໃຈເຈົ້າກະຕັນຍູແທ້ ລ້ຽງແມ່ໄດ້

20th November 2019 0 By Admin

ອີກໜຶ່ງເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມສຸດໆ ຫຼັງຈາກທີ່ຊາວເນັດທັງຫຼາຍຕ່າງກໍພາກັນແບ່ງປັນເລື່ອງລາວຂອງໜຸ່ມສະຕິບໍສົມປະກອບລາຍໜຶ່ງ ທີ່ລ້ຽງດູແມ່ໃນໄວຊະລາມາດົນກວ່າ 20 ປີ ໂດຍເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນຳມາເຜີຍແຜ່ໂດຍເວັບໄຊຂ່າວດັງ ເນື້ອຫາໃຈຄວາມຂ່າວໄດ້ລະບຸໄວ້ດັ່ງນີ້…


ຊາຍໜຸ່ມຍອດກະຕັນຍູສະຕິບໍ່ສົມປະກອບຕັ້ງແຕ່ເກີດມາ ຊື່ວ່າ ເປ້ຍ ຫຼື ແຫຼມຫຼາວ ອາຍຸ 38 ປີ ທີ່ພັກອາໄສ່ຢູ່ເຮືອນເລກທີ່239 ໜ່ວຍ25 ໝູ່ບ້ານໃໝ່ພັດທະນາ ບ້ານໝອງສາຫຼ່າຍ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງນະຄອນລາດຊະສີມາ

ໄດ້ດູແລເບິ່ງແຍ່ງ ນາງເກິດ ທອງລະຫານ ຫຼື ແມ່ເຖົ້າເກິດ ຜູ່ເປັນແມ່ມາດົນກວ່າ 20 ປີແລ້ວ…


ແມ່ເຖົ້າເກິດ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ລູກຊາຍຄົນນີ້ເຮັດວຽກເຮືອນທຸກຢ່າງ ບໍວ່າຈະເລື່ອງເຮັດຢູ່ເຮັດກິນ ຕັດໄມ້ມາເຜົາຖ່ານ ຕັກນຳ້ມາໄວ້ໃຊ້ໃນທຸກໆເຊົ້າ ເຂົາຈະພາແມ່ໄວຊະລາຂຶ້ນຂີ່ລົດເຂັນ ແລ້ວຍູ້ຍ່າງໄປຂາຍເຄື່ອງຕາມຕະຫຼາດດ້ວຍໄລ່ຍະທາງ10ກິໂລແມັດ

ເພື່ອນຳເງິນມາລ້ຽງດູແມ່ແລະຕົວເອງ ເປັນພາບໂດຍບັງເອີນທີ່ໄດ້ພົບໃນຂະນະທີ່ເປ້ຍກຳລັງຍູ້ລົດເຂັນຊຶ່ງມີແມ່ນັ່ງຢູ່ ມີພຽງແຕ່ຜ້າກັ້ນກັນແດດປົກຫຸ້ມແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງເປ້ຍ ຊຶ່ງປຽກຊຸ່ມໄປດ້ວຍນຳ້ເຫື່ອ ຢູ່ກາງແດດທີ່ອົບເອົ້າ


ເປ້ຍ ໄດ້ເງິນເບ້ຍລ້ຽງຊີບຄົນພີການເດືອນລະ 800ບາດ ແລະ ຂອງແມ່ໄດ້ເງິນເບ້ຍລ້ຽງຊີບເດືອນລະ 800 ບາດຄືກັນ ເພື່ອມາໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວ ບາງມື້ເປ້ຍແລະແມ່ກໍ່ຫາເກັບຜັກບົ້ງ, ໝາກກະຖີນ,ຜັກຕຳນິນ ໃສ່ລົດແລ້ວເອົາອອກໄປຂາຍຕາມເຮືອນຄົນ ພໍໃຫ້ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມເພື່ອຕໍ່ລົມຫາຍໃຈຂອງເຂົາແລະແມ່

ເປ້ຍອາດບໍ່ເຄີຍບອກຮັກແມ່ ແຕ່ສິງທີ່ເປ້ຍເຮັດໃນທຸກມື້ນີ້ ມັນກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ເປ້ຍຮັກແມ່ຫຼາຍພຽງໃດ ເຖິງຈະເປັນຄົນທີ່ສະຕິບໍ່ສົມປະກອບ ແຕ່ກໍເປັນລູກທີ່ສຸດຍອດອະກະຕັນຍູ ໜ້ານັບຖື ເພາະ ແມ່ເຖົ້າ ເກີດ ມີລູກ ຕັ້ງ 10 ຄົນ ແຕ່ກໍມີ ເປ້ຍຄົນດຽວທີ່ດູແລແມ່ຕູ້ເກີດ.


ຫຼັງຈາກບົດຄວາມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນຳມາເຜີຍແຜ່ອອກໄປຊາວເນັດຈຳນວນຫຼາຍຕ່າງກໍພາກັນຊື່ນຊົມເຖິງຄວາມກະຕັນຍູທີ່ ເປ້ຍມີຕໍ່ມານດາຜູ່ທີ່ເປັນທີ່ຮັກ