ວັງວຽງ ເມືອງແຫ່ງມົນສະເຫນ່ ເຄີຍ​ໄປ​ລະ​ຫວາ

ວັງວຽງ ເມືອງແຫ່ງມົນສະເຫນ່ ເຄີຍ​ໄປ​ລະ​ຫວາ

17th May 2020 0 By Admin

ວັງວຽງ ເມືອງແຫ່ງມົນສະເຫນ່ ເຄີຍ​ໄປ​ລະ​ຫວາແຂວງວຽງ​ຈັນປະ​ເທດ​ລາວ,ຫຼາຍ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ໃຫ້​ສຳ​ຜັດທຳ​ມະ​ຊາດ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.