ແຈ້ງການດ່ວນ! ຈາກຫ້ອງວ່າການ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລື່ອງສືບຕໍ່ມາດຕະການຜ່ອນຜັນ 18 ພຶດສະພາ – 01 ມິຖຸນາ

ແຈ້ງການດ່ວນ! ຈາກຫ້ອງວ່າການ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລື່ອງສືບຕໍ່ມາດຕະການຜ່ອນຜັນ 18 ພຶດສະພາ – 01 ມິຖຸນາ

15th May 2020 0 By Admin

ອອກມາແລ້ວ ! ແຈ້ງການດ່ວນ ຈາກຫ້ອງວ່າການ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລື່ອງ ການສືບຕໍ່ ປະຕິບັດ ບັນດາ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ແຕ່ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ – 01 ມິຖຸນາ 2020 !!!

.

.

.