ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຊິວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານອ່າງລັງ, ເມືອງວຽງໄຊ ບໍ່ທັນມີໄຟຟ້າໄປຮອດ

ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຊິວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານອ່າງລັງ, ເມືອງວຽງໄຊ ບໍ່ທັນມີໄຟຟ້າໄປຮອດ

14th May 2020 0 By Admin

ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຊິວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ

.

.

ບ້ານອ່າງລັງ, ເມືອງວຽງໄຊ

.

.

ບ້ານນີ້ເປັນບ້ານໜື່ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີໄຟຟ້າໄປຮອດ

.